Có thể là hình ảnh về trong nhà

???̂́? ??̂́ ???̣ ??̛̃ ??̣̆?? ??̀ ??? ??̀?? ??̂? '??̂́? ??̛̉' Tình yêu là một …

???̂́? ??̂́ ???̣ ??̛̃ ??̣̆?? ??̀ ??? ??̀?? ??̂? ‘??̂́? ??̛̉’ ⁉️
? Tình yêu là một loại gia vị khiến cuộc sống thêm thi vị đậm đà. Phải trải qua vị đắng và cay, chúng ta mới có thể biết trân quý nhau nhiều hơn và nếm được vị ngọt, bùi.
? Tình cảm sẽ có lúc nóng, lúc nguội lạnh, phải có sự vun đắp của…

Có thể là hình ảnh về trong nhàKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 2 ngườiKhông có mô tả ảnh.

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *