1. Ba điều làm nên giá trị một con người Siêng năng + Chân thật + Thành đạt 2….

1. Ba điều làm nên giá trị một con người
Siêng năng + Chân thật + Thành đạt

2. Ba điều làm hỏng một con người
Rượu + Sự giận dữ + Lòng tự cao

3. Ba điều đi qua sẽ không bao giờ có thể lấy lại
Lời nói + Thời gian + Cơ hội

4. Ba điều trong đời không bao giờ được đánh mất
Lòng trung thực + Sự thanh thản + Niềm hi vọng

5. Ba thứ trên đời không bao giờ bền vững
Giấc mơ + Tiền bạc + Chức quyền

6. Ba thứ quý giá nhất trên đời
Sức khỏe + Gia đình, tình bạn & tình yêu + Sự tự tinNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *