Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN BÂNLÍNH FB FB.COM COM NGUOIBL "HÃY QUÝ TRỌNG NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN CHỬI BẠN." -TS. Lê Thẩm Dương'

1. Đó là người chấp nhận những điều xấu xa nhất trong bạn 2. Đó là người khiến …

1. Đó là người chấp nhận những điều xấu xa nhất trong bạn
2. Đó là người khiến cho bạn lúc nào cũng phải cố mãi cố nữa
3. Đó là người cho bạn biết thế nào là sai thế nào là đúng
4. Đó là người vực bạn dậy những lúc bạn khó khăn nhất
5. Đó là người thật tâm muốn bạn tốt hơn
6. Đó là người giúp bạn…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN BÂNLÍNH FB FB.COM COM NGUOIBL "HÃY QUÝ TRỌNG NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN CHỬI BẠN." -TS. Lê Thẩm Dương'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *