1 ngày nọ. Bố đưa 1 tờ giấy điền theo thứ tự tên người thân trong gia đình gồm: …

1 ngày nọ. Bố đưa 1 tờ giấy điền theo thứ tự tên người thân trong gia đình gồm:
1.Vợ
2.Con
3.Bố
4.Mẹ.
Bố hỏi tôi:
– Con hãy gạch tên những người còn lại và chỉ để lại duy nhất 1 người mà con cho rằng quan trọng nhất đối với con.!
Tôi trầm ngâm…và trả lời:
– Con không thể gạch ai, tất cả đều quan trọng đối với con..
Bố cười rồi cầm bút gạch lần lượt, chỉ để lại duy nhất ''vợ''!
Bố bảo:
– Cha mẹ rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ về với ông bà tổ tiên.
– Con cái rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ phải lo cho hạnh phúc gia đình nhỏ của con cái.
– Còn vợ, vợ sẽ là người theo con đến hết cuộc đời, vợ sẽ là người chăm sóc cho con những lúc đau ốm, bệnh tật, những lúc khó khăn, sang giàu, vợ mãi là người đồng hành cùng con!

Các bạn sẽ chọn ai?
____
Tony Làm GiàuNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *