1. Sống tích cực không có nghĩa là mọi thứ sẽ ổn. Thay vào đó, là bạn biết rằng …


1. Sống tích cực không có nghĩa là mọi thứ sẽ ổn. Thay vào đó, là bạn biết rằng mình sẽ ổn cho dù mọi thứ diễn ra như thế nào.

2. Bạn không thể nhận được cuộc sống mà bạn mong muốn, bạn chỉ có thể làm việc để có được cuộc sống mà bạn muốn! Vì vậy, hãy cố gắng lên, làm việc chăm chỉ, chấp nhận rủi ro…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *