1. "Vắng mợ chợ vẫn đông", dù tài giỏi xinh đẹp thế nào cũng đừng tự c…

1. "Vắng mợ chợ vẫn đông", dù tài giỏi xinh đẹp thế nào cũng đừng tự cho là mình hay. Luôn có người xuất sắc hơn mình về mọi mặt, nên biết khiêm tốn.

2. Phải giữ chữ tín, nói được làm được, không làm có chết cũng kg hứa. Mất chữ tín là mất hết!

3. Có vấn đề, là có cách giải quyết. Không có bất cứ vấn đề nào được cho là không giải quyết được cả. 1 là sửa nó, 2 là đập bỏ. Cách 1 lúc nào cũng cần nhiều trí thông minh hơn.

4. Xử trí công việc phải toàn vẹn trên 2 mặt: tình và lý. 2 điều cần phải được đặt ngang nhau. Như thế sẽ không ai trách mình được.mình sau này cũng không quay lại trách mình được.

5. Thế gian này thật sự có thượng đế. Cứ cố gắng, trời sẽ không phụ. Đi đường thẳng không được thì vòng qua đá tảng và đừng dẫm lên bất kì ai. Ắt sẽ tới đích!…

_____
Tony Làm GiàuNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *