10 ĐIỀU CHÍ LÝ CHÍ TÌNH, TỰ NHẮC MÌNH 1/ Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải đ…

10 ĐIỀU CHÍ LÝ CHÍ TÌNH, TỰ NHẮC MÌNH

1/ Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa.

2/ Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu mạn.

3/ Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang

4/ Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường.

5/ Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính.

6/ Tình cảm là để chia sẻ, không phải để lợi dụng.

7/ Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi.

8/ Bạn bè là để sớt chia, không phải để lấn lướt.

9/ Niềm Tin là để chắc chắn, không phải để lường gạt.

10/ Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương.

Làm được vậy tự khắc sẽ AN ỔN.

(st)Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *