10 ĐIỀU CHÍ LÝ CHÍ TÌNH, TỰ NHẮC MÌNH 1/ Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải đ…

10 ĐIỀU CHÍ LÝ CHÍ TÌNH, TỰ NHẮC MÌNH

1/ Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa.
2/ Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu mạn.
3/ Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang
4/ Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường.
5/ Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính.
6/ Tình cảm là để chia sẻ, không phải để lợi dụng.
7/ Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi.
8/ Bạn bè là để sớt chia, không phải để lấn lướt.
9/ Niềm Tin là để chắc chắn, không phải để lường gạt.
10/ Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương.

Làm được vậy tự khắc sẽ AN ỔN.

(st)
____
Tony Làm GiàuNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *