Hình ảnh có thể có: 1 người, râu và văn bản

10 LOẠI NHÂN CÁCH CẦN THIẾT ĐỐI VỚI NGƯỜI THÀNH ĐẠT Một người đàn ông muốn thàn…

10 LOẠI NHÂN CÁCH CẦN THIẾT ĐỐI VỚI NGƯỜI THÀNH ĐẠT

Một người đàn ông muốn thành đạt phải đạt “Chuẩn mực nhân cách chín chắn”, gồm 10 yếu tố sau.

(1) Mở rộng ý thức về bản ngã
Khi còn là đứa trẻ thơ, con người chỉ biết về bản thân, sau đó dần dần mở rộng ý thức, để nhận biết về những người thân, như…

Khác

Hình ảnh có thể có: 1 người, râu và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *