13 TRANG WEB HỮU ÍCH DÀNH CHO SINH VIÊN 1. Học miễn phí rất nhiều lĩnh vực khác…

13 TRANG WEB HỮU ÍCH DÀNH CHO SINH VIÊN

1. Học miễn phí rất nhiều lĩnh vực khác nhau
https://www.khanacademy.org/

2. Quản lý chi tiêu
https://www.mint.com/

3. Kho ebook miễn phí
https://www.gutenberg.org/

4. Kiến thức quản trị
https://managementhelp.org/

5. Các bài diễn thuyết tạo động lực
https://www.ted.com/

6. Từ điển online phổ biến nhất thế giới
http://www.thefreedictionary.com/

7. Web cực hữu ích cho học sinh sinh viên
http://volunteerinternational.org/

8. Luyện nghe tiếng Anh
http://www.esl-lab.
com/

9. Thích nghi với cuộc sống hiện đại ngày nay
http://www.lifehacker.co.uk/

10. Các video chủ đề khoa học thú vị
http://unplugthetv.com/

11. Tạo trích dẫn và nguồn tham khảo
http://www.bibme.org/

12. Kiểm tra ngữ pháp
https://app.grammarly.com/

13. Hơn 160 triệu tài liệu học tập
https://scholar.google.com.vn/

Cre: Awake Your Power
____
Tony Làm Giàu


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *