Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'NGƯOIBAN BAN F OM NGUO 17 QUY TẮC SINH TỒN KHI ĐI LÀM DÀNH CHO NHỮNG TẤM CHIẾU "CHƯA TỪNG TRẢI"'

17 QUY TẮC ĐI LÀM DÀNH CHO NHỮNG “TẤM CHIẾU MỚI”! —————————–…

17 QUY TẮC ĐI LÀM DÀNH CHO NHỮNG “TẤM CHIẾU MỚI”!
——————————
Mình không yêu cầu các bạn phải lên trời hái sao.

Thương gửi các bạn nhỏ mới và đang đi làm, mong muốn có cho mình một chỗ đứng nho nhỏ và một căn nhà xinh xinh trong tương lai! Công việc khó – mình học dần. Nhưng có…

Khác

Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'NGƯOIBAN BAN F OM NGUO 17 QUY TẮC SINH TỒN KHI ĐI LÀM DÀNH CHO NHỮNG TẤM CHIẾU "CHƯA TỪNG TRẢI"'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *