Người Bản Lĩnh, profile picture

2 quán cơm chất lượng như nhau, bạn chọn quán nào: 1. Giá 30k, miễn phí trà …

2 quán cơm chất lượng như nhau, bạn chọn quán nào:
1. Giá 30k, miễn phí trà đá, khăn
2. Giá 27k, trà đá 2k, khăn 2k2 quán cơm chất lượng như nhau, bạn chọn quán nào:
1. Giá 30k, miễn phí trà đá, khăn
2. Giá 27k, trà đá 2k, khăn 2k

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *