Không có mô tả ảnh.

20 BÀI HỌC XƯƠNG MÁU BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ NẾU MUỐN TỒN TẠI TRONG CUỘC ĐỜI NÀ…

20 BÀI HỌC XƯƠNG MÁU BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ NẾU MUỐN TỒN TẠI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY

1. Bạn bè đến rồi đi

2. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí

3. Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối một ai khác ngoài cha mẹ
4. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình

5. Chính bạn là người quyết định tương lai của bạn, đừng trông chờ hay trách móc vào một ai khác

6. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người

7. Đừng quan tâm tới những gì người khác nghĩ, miệng lưỡi thế gian là điều không tránh khỏi

8. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn

9. Bạn cần hiểu rằng, trong xã hội này, loại người nào cũng có

10. Nếu bạn sợ sai lầm và thất bại, bạn sẽ không bao giờ… Khác

20 BÀI HỌC XƯƠNG MÁU BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ NẾU MUỐN TỒN TẠI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY

1. Bạn bè đến rồi đi

2. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí

3. Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối một ai khác ngoài cha mẹ
4. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình

5. Chính bạn là người quyết định tương lai của bạn, đừng trông chờ hay trách móc vào một ai khác

6. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người

7. Đừng quan tâm tới những gì người khác nghĩ, miệng lưỡi thế gian là điều không tránh khỏi

8. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn

9. Bạn cần hiểu rằng, trong xã hội này, loại người nào cũng có

10. Nếu bạn sợ sai lầm và thất bại, bạn sẽ không bao giờ… Khác


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *