20 BIỂU HIỆN CỦA NHÂN TÀI Vô số sếp than phiền rằng nhân tài thường lặn đâu mất…


20 BIỂU HIỆN CỦA NHÂN TÀI

Vô số sếp than phiền rằng nhân tài thường lặn đâu mất trong khi quanh mình chỉ toàn phường giá áo túi cơm. Nhưng sự thật nằm ở chỗ nhiều khi, các sếp đã để nhân tài dứt áo ra đi chỉ vì không tìm ra cái khác người ở họ.

1. Có tật có tài: Không thể phủ nhận điều này, dù lắm…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *