Month: July 2017

Cho đi hạnh phúc hơn nhận về

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

5 nghịch lý cuộc sống cần phải ngẫm

Đôi khi vô tình, có lúc cố ý, chúng ta tạo nên những nghịch lý cuộc sống. Những nghịch lý, thoạt nghe tưởng như là quy luật, cứ kệ mà sống. Liệu chúng ta có thể điều chỉnh điểu chỉnh để cuộc đời có ý nghĩa hơn?