Month: October 2019

HÃY NHÌN THẤU 5 BÀI HỌC GIÀU – NGHÈO NÀY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN

Khi bạn nghèo, đừng ngại quăng mình ra ngoài để người khác tận dụng bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ học được kinh nghiệm, biết cách tạo dựng sự nghiệp cho chính mình. Nhưng khi đã có sự nghiệp rồi, hãy bảo vệ mình, đừng để người khác lợi dụng!