Người Bản Lĩnh, profile picture

2021 rồi ngôn tình cái nỗi gì tầm này nữa #j4f

2021 rồi ngôn tình cái nỗi gì tầm này nữa ?
#j4f

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LINH FB.COM/NGUOIBL NGUOIBL 2 CHÀNG TRAI CÙNG TÁN TỈNH 1 CÔ GÁI, AI ĐI HẾT 1 VÒNG TRÁI ĐẤT TRƯỚC THÌ SẼ GIÀNH ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA NÀNG. CHÀNG TRAI THỨ NHẤT NGHE XONG, BOOK VÉ MÁY BAY ĐI NGAY. CHÀNG THỨ HAI THÌ ĐI 1 VÒNG QUANH CÔ GÁI, NÓI RẰNG CÔ ẤY LÀ CẢ THẾ GIỚI ĐỐI VỚI MÌNH. CԔ GÁI NGHE XONG VÔ CÙNG XÚC ĐỘNG, CÔ LIỀN CHỌN... CHÀNG THỨ NHẤT VÌ ANH TA GIÀU VÀ KHÔNG LƯƠN LẸO.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *