3 LỐI TIÊU TIỀN, CÀNG TIÊU CÀNG NHIỀU TIỀN Trên đời này có ba lối tiêu tiền mà …


3 LỐI TIÊU TIỀN, CÀNG TIÊU CÀNG NHIỀU TIỀN

Trên đời này có ba lối tiêu tiền mà bạn càng tiêu thì sẽ càng nhiều tiền.

1. Tiêu tiền cho chính mình

Tiêu tiền cho chính mình, không phải là tiêu vào việc ăn chơi nhảy múa, mà là đầu tư vào việc học hành rèn luyện, cải thiện bản thân. Đầu tư vào đầu óc…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *