30 CHÂN LÝ GIÚP ĐỜI BẠN BỚT KHỔ, BỚT ĐAU 1. Trân quý sinh mệnh, sống cho thật t…


30 CHÂN LÝ GIÚP ĐỜI BẠN BỚT KHỔ, BỚT ĐAU

1. Trân quý sinh mệnh, sống cho thật tốt.

2. Đừng để vật chất bên ngoài khống chế tâm hồn chúng ta.

3. Đừng để kim tiền thay thế tình cảm thân thuộc.

4. Vạn hạnh hiếu vi tiên, cha mẹ già chính là Phật tại gia. Một người chưa thể hiếu kính cha mẹ mình thì…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *