5 ĐIỀU CHÚNG TA THƯỜNG KHÔNG NHẬN RA LÚC CÒN TRẺ 1. "Vắng mợ chợ vẫn đông", dù …


5 ĐIỀU CHÚNG TA THƯỜNG KHÔNG NHẬN RA LÚC CÒN TRẺ

1. “Vắng mợ chợ vẫn đông”, dù tài giỏi xinh đẹp thế nào cũng đừng tự cho là mình hay. Luôn có người xuất sắc hơn mình về mọi mặt, nên biết khiêm tốn.

2. Phải giữ chữ tín, nói được làm được, không làm có chết cũng kg hứa. Mất chữ tín là mất hết!

3. Có…

KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *