Người Bản Lĩnh, profile picture

50 THÓI QUEN & TƯ DUY CỐT LÕI ĐỂ THÀNH CÔNG 1. Không ngừng học hỏi. 2. Đ…

50 THÓI QUEN & TƯ DUY CỐT LÕI ĐỂ THÀNH CÔNG

1. Không ngừng học hỏi.
2. Đọc ít nhất 1 quyển sách một tháng.
3. Tạo thói quen ghi chép.
4. Quản lý thời gian thông minh.
5. Chi tiêu thông minh, quản lý tài chính vững chắc.

6. Làm việc tập trung.
7. Dành một khoảng thời gian một mình để suy nghĩ và làm việc.
8. Lựa chọn những việc quan trọng để tập trung làm trước.
9. Làm việc nhiều không bằng làm việc thông minh.
10. Ngoài giờ làm việc, hạn chế tối đa sử dụng thiết bị công nghệ.

11. Biết cách giao việc cho người có năng lực mới làm được nhiều việc hơn.
12. Phải biết nắm bắt thời cơ, đôi khi liều một chút.
13. Không nên bằng lòng với vòng an toàn của chính mình.
14. Xây dựng tầm nhìn, đi trước… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÂN BAN LINH NGHỊ LỰC KÉO TA DẬY KHỎI GIƯỜNG, SỰ TẬN TỤY THÔI THÚC TA HÀNH ĐỘNG, CÒN Kỷ LUẬT KHIẾN TA BỀN BỈ ĐI ĐẾN CUỐI CON ĐƯỜNG'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *