6 NGUYÊN TẮC SỐNG CỦA NGƯỜI ĐI TÌM THÀNH CÔNG 1. Có một câu nói nổi tiếng của t…


6 NGUYÊN TẮC SỐNG CỦA NGƯỜI ĐI TÌM THÀNH CÔNG

1. Có một câu nói nổi tiếng của trường Harvard: Tương lai của một người được quyết định bằng cách họ dành thời gian rảnh của mình từ 10g tối đến 12g đêm. Sử dụng khung giờ này để tìm tòi, suy nghĩ, rút kinh nghiệm cho bản thân và tham gia vào các cuộc…

MoreNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *