7 ĐIỀU CẦN RĂN MÌNH SUỐT ĐỜI 1. Không có thành công nào là dễ dàng cả 2. Vinh …


7 ĐIỀU CẦN RĂN MÌNH SUỐT ĐỜI

1. Không có thành công nào là dễ dàng cả

2. Vinh quang thành quả thì luôn có sự đánh đổi. Đánh đổi thời gian, đánh đổi công sức, đánh đổi nghỉ ngơi.

3. Muốn được người khác tôn trọng, trước hết bạn cần làm nên trò trống. Gia cảnh bình thường, nhan sắc bậc trung vậy mà…

MoreNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *