Người Bản Lĩnh, profile picture

7 LÝ DO DẪN TỚI THÀNH CÔNG CỦA "SHARK" MARK CUBAN CÓ THỂ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ DÀNH…

7 LÝ DO DẪN TỚI THÀNH CÔNG CỦA “SHARK” MARK CUBAN CÓ THỂ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ DÀNH CHO BẠN!

THAN THỞ

Tỷ phú tự thân Mark Cuban là một người rất hay than thở nhưng đó chính xác là lý do tại sao ông thành công.

dụ, khi học trung học, ông than vãn về việc không thể tham gia các lớp học kinh doanh. Vì vậy, ông quyết định học ngành này tại Đại học Pittsburgh. Hay khi ngồi xem một trận bóng rổ, ông kêu ca rằng mình không cảm thấy có năng lượng và giải trí từ việc này. Sau khi cho rằng bản thân có thể giúp mọi việc tốt hơn, ông quyết định mua đội bóng rổ Mavericks.

Trong cuốn sách “How To Win At The Sport of Business” Mark Cuban viết: “Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều điều mà tôi đã than vãn trong… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BAA LINH FB.COM/NGUOIBL "NGƯỜI KHÔNG THAN VÃN GẦN NHƯ CHẲNG LÀM NÊN TRÒ TRỐNG GÌ!" Tỷ phu Mark Cuban-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *