7 VIDEO XEM KHI MẤT HẾT ĐỘNG LỰC CUỘC SỐNG 1. Chú lợn kiên trì 2. Nghệ thuật…


7 VIDEO XEM KHI MẤT HẾT ĐỘNG LỰC CUỘC SỐNG

1. Chú lợn kiên trì
https://www.youtube.com/watch?v=EUm-vAOmV1o

2. Nghệ thuật sống thế kỷ 21
https://www.youtube.com/watch?v=NnCrzYKFEBo

3. Chiến thắng nỗi sợ hãi trong bạn
https://www.youtube.com/watch?v=v7tqyim1qhw

4. Hiểu về tình yêu
https://www.youtube.com/watch?v=oyvdEG1nw6w

5. Jack Ma: Hãy thôi than phiền đi nếu muốn thành công
https://www.youtube.com/watch?v=O1sB2L0eE1g

6. Bài phát biểu truyền cảm hứng của Steve Jobs
https://www.youtube.com/watch?v=mlv9dWT_0cc

7. Giết chết thói ngụy biện, đổ lỗi và trì hoãn
https://www.youtube.com/watch?v=wnHW6o8WMas

(st)Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *