8 CÂU NÓI HAY BẠN NÊN ĐỌC ÍT NHẤT MỘT LẦN 1. Tương lai khóc hay cười phụ thuộc …

8 CÂU NÓI HAY BẠN NÊN ĐỌC ÍT NHẤT MỘT LẦN

1. Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ
2. Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn, 90% còn lại là cách bạn phản ứng với nó như thế nào
3. Ước mơ mà không phấn đấu thì chỉ là hư cấu mà thôi
4. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai
5. Kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng, người chiến thắng không bao giờ từ bỏ
6. Thất bại thì làm lại, luôn có một con đường khác
7. Nếu cái gì cũng dễ dàng thì giá trị của bạn nằm ở đâu?
8. Đừng chọn sống an nhàn trong những năm tháng còn có thể chịu khổ được


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *