Người Bản Lĩnh, profile picture

8 NGUYÊN TẮC SỐNG CHO CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH BẠN. 1: Hãy thay đổi chính mình “Sự…

8 NGUYÊN TẮC SỐNG CHO CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH BẠN.

1: Hãy thay đổi chính mình

“Sự vĩ đại của con người không nằm ở khả năng tái tạo thế giới, mà ở khả năng tái tạo chính bản thân mình”.

2: Chính bạn là người chủ!

“Không ai có thể làm cho tôi tổn thương, trừ phi tôi cho phép điều đó”.

3: Tha thứ!

“Kẻ yếu chẳng thể nào biết tha thứ bởi tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh”.

4: Không hành động, bạn chẳng thể đi đến đâu

“Một gam hành động thì vẫn hơn một tấn giáo điều”.

5: Kiên gan bền chí:

“Ban đầu, mọi người không thèm chú ý đến bạn. Sau đó, họ cười nhạo bạn. Rồi họ chống lại bạn. Nhưng sau cùng, bạn là người chiến thắng ”.

6: Nhìn thấy điều tốt đẹp ở người khác.

“Chỉ khi một người phát triển đến mức… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBẢNLÍNH NGƯỜI FB.COM/NGUOIBL TÀO THÁO DÙ GIAN TRÁ THẾ NÀO, THÌ CŨNG CÓ TRI KỲ. LƯU BỊ DÙ TỐT ĐẸP ĐẾN ĐẦU CŨNG CÓ KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CHO NÊN BẠN KHÔNG CẦN ĐẾ Ý ĐẾN LỜI BÌNH PHẨM CỦA KẺ KHÁC, MÀ HÃY ĐỂ TÂM LÀM TỐT VIỆC CỦA MÌNH, ĐI CON ĐƯỜNG MÌNH CHỌN.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *