Có thể là hình ảnh về 1 người

9 CÂU NÓI KHIẾN BẠN THỨC TỈNH NGAY LẬP TỨC, CÀNG NGẪM CÀNG THẤY CÓ ĐỘNG LỰC ĐỂ…

9 CÂU NÓI KHIẾN BẠN THỨC TỈNH NGAY LẬP TỨC, CÀNG NGẪM CÀNG THẤY CÓ ĐỘNG LỰC ĐỂ CỐ GẮNG HƠN

1. Đúng là thành công của rất nhiều người giàu có là hình bóng của bố mẹ họ. Vì vậy, như ai đó từng nói “đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được”. Hay nói cách khác thì “những đứa trẻ không mang theo ô thì phải cố mà chạy cho nhanh khi mưa xuống.“
Nếu nhà bạn không giàu có thì bạn tuyệt đối càng phải gắng sức hơn. 20 tuổi bạn chưa giàu thì có thể lỗi tại ba mẹ, nhưng 35 tuổi mà vẫn còn tư tưởng đó, thì thôi tắt màn hình đi!

2. Có nhiều người định học lên cao, nhưng lại sợ quá già. Hãy thử nghĩ, nếu không làm, họ sẽ vẫn phải già đi…mà lại không có cái bằng để tiến thân.

Giữa cố… Khác

9 CÂU NÓI KHIẾN BẠN THỨC TỈNH NGAY LẬP TỨC, CÀNG NGẪM CÀNG THẤY CÓ ĐỘNG LỰC ĐỂ CỐ GẮNG HƠN

1. Đúng là thành công của rất nhiều người giàu có là hình bóng của bố mẹ họ. Vì vậy, như ai đó từng nói “đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được”. Hay nói cách khác thì “những đứa trẻ không mang theo ô thì phải cố mà chạy cho nhanh khi mưa xuống.“
Nếu nhà bạn không giàu có thì bạn tuyệt đối càng phải gắng sức hơn. 20 tuổi bạn chưa giàu thì có thể lỗi tại ba mẹ, nhưng 35 tuổi mà vẫn còn tư tưởng đó, thì thôi tắt màn hình đi!

2. Có nhiều người định học lên cao, nhưng lại sợ quá già. Hãy thử nghĩ, nếu không làm, họ sẽ vẫn phải già đi…mà lại không có cái bằng để tiến thân.

Giữa cố… Khác


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *