Người Bản Lĩnh, profile picture

9 KIỂU NGƯỜI TƯỞNG BÌNH THƯỜNG, NGU DỐT HÓA RA LÀ RẤT THÔNG MINH, ĐÁNG ĐỂ HỌC …

9 KIỂU NGƯỜI TƯỞNG BÌNH THƯỜNG, NGU DỐT HÓA RA LÀ RẤT THÔNG MINH, ĐÁNG ĐỂ HỌC TẬP

Dù chăm chỉ đến mấy, người nhút nhát hay kiêu ngạo…mãi không thể giàu sang

Cổ nhân có câu “Đại trí nhược ngu, hồ đồ lại hóa trí tuệ”. Biết sai không nói, biết đúng cũng không lộ, đó mới là người thông minh nhất, càng sống càng thuận lợi vì nhìn thấu mọi bản chất.

1. Thà giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh

Người xưa có câu “Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo”. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi sẽ ắt có người giỏi hơn. Tri thức là một đại dương rộng lớn, những gì bạn biết chỉ là một hạt cát nhỏ. Thay vì tự thỏa mãn, kiêu ngạo với vốn liếng bạn đang có thì… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LÍNH FB. COM NGUOIBL 9 KIỂU NGƯỜI TƯỞNG BÌNH THƯỜNG, NGU DỐT HÓA RA LÀ RẤT THÔNG MINH, ĐÁNG ĐỂ HỌC TẬP'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *