Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL "TÔI CHỜ NGÀY CHÁU RA VIỆN VÀ MUỐN NHẬN CHÁU LÀM CON NUÔI NẾU GIA ĐÌNH CHÁU ĐỒNG Ý. VỚI TÃI CÓ CÀNG NHIỀU CON THÌ CÀNG TỐT." -"Người hùng" Nguyán Ngọc Mạnh'

Anh xứng đáng là người cha thứ 2 của cháu bé

Anh xứng đáng là người cha thứ 2 của cháu bé

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁNLÍNH FB.COM/NGUOIBL "TÔI CHỜ NGÀY CHÁU RA VIỆN VÀ MUỐN NHẬN CHÁU LÀM CON NUÔI NẾU GIA ĐÌNH CHÁU ĐỒNG Ý. VỚI TÃI CÓ CÀNG NHIỀU CON THÌ CÀNG TỐT." -"Người hùng" Nguyán Ngọc Mạnh'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *