Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLINH FB. FB.COM/NGUOIBL GÓC VẬT LÝ: TRỌNG LƯỢNG THUC TẾ MÀ "NGƯỜI HÃNG" NGUYỄN NGỌC MẠNH PHẢI ĐỠ EM BÉ R.ƠI TỪ TẦNG 12A CHUNG CU LÀ HƠN 350KG'

ÁP LỰC ĐÈ LÊN ĐÔI TAY CỦA "NGƯỜI HÙNG" NGUYỄN NGỌC MẠNH LÀ HƠN 350 KG! Tối hôm…

ÁP LỰC ĐÈ LÊN ĐÔI TAY CỦA “NGƯỜI HÙNG” NGUYỄN NGỌC MẠNH LÀ HƠN 350 KG! ?
Tối hôm qua, CĐM được phen xôn xao về 1 đoạn clip ghi lại rất rõ cảnh 1 em bé đã không may r.ơi từ tầng cao xuống. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã không suy nghĩ mà lao tới và trèo lên mái tôn đỡ bé gái, mọi việc chỉ diễn ra vỏn vẹn… Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLINH FB. FB.COM/NGUOIBL GÓC VẬT LÝ: TRỌNG LƯỢNG THUC TẾ MÀ "NGƯỜI HÃNG" NGUYỄN NGỌC MẠNH PHẢI ĐỠ EM BÉ R.ƠI TỪ TẦNG 12A CHUNG CU LÀ HƠN 350KG'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *