BA CHA CON NGHÈO BỊ CHỦ TRỌ ĐUỔI LANG THANG KHÔNG CHỖ TRÚ THÂN VÌ KHÔNG CÓ TIỀN …

BA CHA CON NGHÈO BỊ CHỦ TRỌ ĐUỔI LANG THANG KHÔNG CHỖ TRÚ THÂN VÌ KHÔNG CÓ TIỀN ?
Hoàn cảnh cực kỳ thương tâm, người cha tên: Nguyễn Văn Hùng với 2 đứa con nhỏ
Lúc trước có ở trọ mà sau nghèo quá ko có tiền bị chủ trọ đuổi đi. Bé lớn 4 tuổi bị câm điếc, bé trai được 14 tháng tuổi, còn mẹ thì chết… KhácNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *