Người Bản Lĩnh, profile picture

"Ba tôi là một người yêu thương tôi có thể nói là bất chấp mọi thứ. Ba biết tô…

“Ba tôi là một người yêu thương tôi có thể nói là bất chấp mọi thứ. Ba biết tôi thích cái gì là có thể làm tất cả. Có rất nhiều người trẻ tuổi mua được xe sang, tôi không biết khoản chi đó từ đâu ra.
Nhưng đối với tôi, tôi luôn khẳng định đó là ba tôi cho. Tôi không thể nào đi kiếm tiền để mua những chiếc xe 100 tỷ, 50 tỷ, 30 tỷ, 20 tỷ… tôi không thể làm điều đó. Không thể!”, Minh nhựa chia sẻ.
————-
Thường Ít ai dám công khai chuyện này nhưng Minh Nhựa lại rất thẳng thắn ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÀN LINH FB.COM/NGUOIBL FB.COM "CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI TRẺ TUỔI MUA ĐƯỢC XE SANG, TÃI KHÔNG BIẾT KHOẢN CHI ĐÓ TỪ ĐÂU RA. NHƯNG ĐỐI VỚI TÔI, TÔI LUԔN KHẲNG ĐỊNH ĐÓ LÀ BA TÔI CHO." -Đại gia Minh Nhựa-'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *