BÀI HỌC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN Có một câu chuyện giữa hai nhà quản lý thảo luận về c…

BÀI HỌC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

Có một câu chuyện giữa hai nhà quản lý thảo luận về chuyện đào tạo nhân viên.

Người thứ nhất phản đối chuyện đào tạo, nói:
“Nếu đào tạo cho giỏi rồi nhân viên ra đi thì sao?” (What if we train them and they leave?).

Người thứ hai hỏi lại:
“Vậy nếu không đào tạo, và nhân viên kém năng lực ở lại thì sao?” (What if we don’t train them and they stay?).

Câu chuyện này cho ta thấy điều gì?

Nhiều công ty không muốn bỏ tiền ra đào tạo cho nhân viên vì e rằng, khi nhân viên đủ giỏi, họ sẽ tìm nơi khác có mức thu nhập tốt hơn, và công ty vừa mất kinh phí đào tạo, vừa mất người. Nhưng nếu không đào tạo, và những nhân viên kém năng lực ở lại làm việc mãi, công ty sẽ thế nào?

Có một giải pháp mà các chuyên gia nước ngoài thường nói là: “Train them well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to” (tạm dịch: Đào tạo tốt để họ đủ khả năng ra đi; và đối xử thật tốt để họ không muốn ra đi!)

Vì vậy, là một người quản lý giỏi, là một CEO tài thì phải biết cách đào tạo, mài giũa nhân viên của mình thành "viên ngọc sáng" và cho họ cơ hội được tỏa sáng ở doanh nghiệp của bạn!

Nguồn: Long Nguyen HuuNguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *