Bạn bè không cần nhiều, chân thành là đủ; tình cảm không cần lâu dài, thật lòng …

Bạn bè không cần nhiều, chân thành là đủ; tình cảm không cần lâu dài, thật lòng là được!Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *