Người Bản Lĩnh, profile picture

BẠN CÓ THỂ LÀ MỘT NGƯỜI NGHÈO, NHƯNG ĐỪNG LÀM MỘT NGƯỜI BỘI TÍN HAY VÔ ƠN! – …

BẠN CÓ THỂ LÀ MỘT NGƯỜI NGHÈO, NHƯNG ĐỪNG LÀM MỘT NGƯỜI BỘI TÍN HAY VÔ ƠN!

– Một người cho tôi vay tiền, tôi nghĩ rằng đó là người ta mang công sức bát gạo của bản thân họ gửi gắm vào tay mình. Tuyệt nhiên không dám nghĩ, ít nhiều cũng không dám nghĩ người ta thừa tiền nên đôi ba đồng cái công chỉ như cái kẹo.

– Người ta không đòi bạn cũng chẳng phải vì người ta quên. Đồng tiền đi liền khúc ruột, họ im lặng để chờ xem sự tử tế của bạn có thật như những gì bạn đã hứa hẹn.

– Tôi nói với quý nhân của mình rằng, tôi nợ họ, nợ trọn đời này. Cái nợ ấy không còn đơn giản là nợ vật chất nữa. Nếu tôi không đủ tiền để trả thì tôi sẽ trả bằng sự trung thành của mình, bằng sự tận tuỵ của mình, thậm chí… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về tiền và văn bản cho biết 'KIẾNTHÚCMÃINGÀY FB.COM/KTMNGAY BẠN IM LẶNG, BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC BỐ THÍ HOÀN TOÀN SỐ TIỀN ĐÓ, NGƯỜI HÀO SẢNG SẼ KHÔNG GAY GẮT VỚI BẠN NHƯ PHƯỜNG NĂNG LÃI. NHƯNG BẠN SẼ VĨNH VIỄN MẤT ĐI MỘT ÂN NHÂN, 1 NGƯỜI ANH EM TỬ TẾ, NIỀM HY VỌNG, 1 CHIẾC PHAO CỨU SINH TRONG NHỮNG CƠN ĐẮM CHÌM VỀ SAU.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *