Người Bản Lĩnh, profile picture

Bạn đểu, sẽ kéo cuộc đời bạn đi xuống!!! 1. Chỉ liên lạc khi họ cần giúp đỡ …

Bạn đểu, sẽ kéo cuộc đời bạn đi xuống!!!

1. Chỉ liên lạc khi họ cần giúp đỡ

Một mối quan hệ lành mạnh là một mối quan hệ mà ở đó có sự cho đi và nhận lại. Tất nhiên, chúng ta không phải lúc nào cũng cho đi để mong được nhận lại, hoặc không phải lúc nào cũng rành mạch 50-50. Nhưng nó nên là một mối quan hệ hai chiều.

Nếu một người chỉ tìm đến bạn khi họ cần giúp đỡ, còn khi bạn hoạn nạn hay cần thì chẳng bao giờ họ có mặt, vậy thì hãy cẩn thận mình đang bị lợi dụng…

2. Luôn coi thường bạn

Bạn bè thỉnh thoảng vẫn trêu đùa nhau, nhưng khi cần: bạn bè sẽ động viên và công nhận lẫn nhau.

Nhưng những người chỉ luôn nói lời khen có cánh giả tạo, mỉa mai hoặc chỉ trích các bạn mọi lúc mọi nơi thì… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁNLÍNH FB.COM/NGUOIB KẾT NHẦM BẠN VỪA TỐN THỜI GIAN, VỪA MẤT TIỀN BẠC, TÂM SỨC: 8 DẤU HIỆU CHỨNG TỎ BẠN ĐANG CÓ MỘT NGƯỜI BẠN ĐỂU'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *