Người Bản Lĩnh, profile picture

Bạn đồng ý với quan điểm này không?

Bạn đồng ý với quan điểm này không?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người, ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁNLÍNH FB.COMANGUOIBL CÒN TRẺ CHỚ CÓ CHĂM CHĂM KIẾM VIỆC ỔN ĐỊNH, RỒI TIẾT KIỆM NHỊN ĂN MUA NHÀ. HÃY LÀM CHO TRÂU, CHƠI CHO MÁU. LÂU LÂU LÀM CHUYẾN DU LỊCH XA ĐỂ ĐỜI. CUỘC ĐỜI PHẢI CÓ GÌ HAY HO ĐẾ VỀ GIÀ KỂ CHO CON CHÁU NGHE VỚI CHỨ!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *