Bạn không muốn bận rộn, vậy hãy chấp nhận cuộc sống không có tiền. ____________…

Bạn không muốn bận rộn, vậy hãy chấp nhận cuộc sống không có tiền.
_______________________
Nửa đời trước càng sợ phiền, càng lười học hỏi, vậy thì nửa đời sau càng dễ dàng bỏ sót những người, vật có giá trị và những phong cảnh đẹp hùng vĩ hơn.

20 tuổi ham chơi, tạo nên 30 tuổi vô dụng;

30 tuổi vô dụng, tạo nên tuổi 40 bất lực;

40 tuổi bất lực, tạo nên thất bại tuổi 50;

Thất bại tuổi 50, tạo ra cả một cuộc đời tầm thường.

Cuộc đời, chớp mắt một cái là qua.

Bạn không muốn bận rộn, vậy thì hãy chấp nhận cuộc sống không có tiền;

Bạn không muốn chịu khổ, vậy thì hãy chấp nhận số phận bị bỏ lại.

Muốn sống ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào bạn.

Vậy, bạn lựa chọn ra sao?
_______________
Cre: Trần Kim Ngọc (Tư Duy Đột Phá)Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *