Người Bản Lĩnh, profile picture

“Bạn này ít nói nhỉ?” Đã có ai từng hỏi bạn như thế trong một cuộc gặp gỡ chư…

“Bạn này ít nói nhỉ?”

Đã có ai từng hỏi bạn như thế trong một cuộc gặp gỡ chưa? Tôi thì đã được hỏi nhiều lần, trong các dịp networking (tạo dựng mối quan hệ), các chuyến thực địa, hay trong một bữa tiệc mà tôi không thân với ai trong số những người đến dự cả. Khi nghe câu hỏi ấy, tôi cảm thấy rất ngại và thường cố cười trừ cho qua, khi rời khỏi cuộc gặp, tôi luôn cảm thấy có lỗi, nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi “Có vấn đề gì với mình vậy? Tại sao mình không thể nói nhiều hơn, quảng giao hơn như những người khác? Tại sao mình lại kém cỏi như vậy?” Sau một hồi cố tìm câu trả lời, tự dưng tôi lại thấy có phần ấm ức “Nhưng ít nói thì sao? Có gì sai với việc ít nói? Tại sao người… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là tranh biếm họa về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẮ LÍNH FB.COM NGUOIBL "BẠN NÀY ÍT NÓI NHỈ?"'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *