Người Bản Lĩnh, profile picture

Bạn thà đi làm thuê cho người khác, hai tay hiến dâng tài sản của mình cho ngư…

Bạn thà đi làm thuê cho người khác, hai tay hiến dâng tài sản của mình cho người khác giúp họ thực hiện ước mơ chứ không chịu khai thác tiềm năng bản thân. Bạn sai quá rồi!
Rất nhiều người thường hay kêu ca rằng, tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi muốn kinh doanh mà không có vốn.

Điều này thật đáng cười bởi thực ra trên người bạn vốn có cả núi vàng (tài sản vô hình) chỉ là bạn không dám thừa nhận. Bạn thà chôn vùi nó đi chứ không dám tận dụng.

Bạn thà đi làm thuê cho người khác, hai tay hiến dâng tài sản của mình cho người khác giúp họ thực hiện ước mơ chứ không chịu khai thác tiềm năng bản thân. Làm gì có ai vừa sinh ra trên đời đã được ông trời ban cho cả núi tiền đâu?

Bạn không có tài ăn… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LÍNH FB.COM NGUOIBL LOANH QUANH TRONG VÙNG AN TOÀN, LÚC NÀO CŨNG KÊU HẾT TIỀN, THẾ NÊN ĐỪNG HỎI TẠI SAO CẢ ĐỜI PHẢI ĐI LÀM THUÊ'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *