Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KODIASHOP SHOP Fb.com/KodiaVN MINH "NHỰA" LÝ GIẢI VIỆC VAY NGÂN HÀNG ĐỂ MUA SIÊU XE. TÃI CHƠI VỚI NHIỀU BẠN LÀM NGÂN HÀNG, HỌ NÓI THÁNG NÀY TỤT DOANH THU QUÁ, NHỜ TÃI VAY. TIỀN LÃI TỪ GỬI TIẾT KIÊM CỦA TÃI CÒN NHIỀU HƠN TIỀN LÃI VAY, NHƯ TAY TRÁI BỎ SANG TAY PHẢI VẬY. NHƯNG ĐỂ TRẢ NGÂN HÀNG, TÃI LÀM VIỆC NHIỀU HƠN ĐỂ ĐẮP VÀO KHOẢN ĐÓ CHỨ KHÔNG BAO GIỜ LẤY TIỀN TIẾT KIỆM SANG.'

Bạn tốt

Bạn tốt ?


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *