Người Bản Lĩnh, profile picture

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI! May mắn thay bản thân vì làm việc ch…

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI!

May mắn thay bản thân vì làm việc cho công ty đóng bảo hiểm có trách nhiệm trả sổ đúng thời hạn , và có hiểu biết về luật bảo hiểm nên mình lãnh được khá nhiều tiền chỉ sau 14 tháng làm việc có hợp đồng !

Làm theo hướng dẫn của mình để tránh trường hợp không đủ giấy tờ khi thôi việc mà không lãnh đc bảo hiểm các bạn nhé !

(01) THỨ NHẤT:

Khi thôi việc , dứt hợp đồng theo qui định, sau 1 tháng kể từ ngày các bạn thôi việc , mấy bạn phải đòi bằng được 2 thứ SỔ BẢO HIỂM và GIẤY QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC CÓ KÍ CỦA CÔNG TY

VD: Mình nghỉ 15/08/2018 , thì 15/09/2018 chắc chắn có sổ, không có thì đòi bằng được nha!

(02) THỨ HAI:

Lãnh BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP trước… Khác

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'io HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NGƯỜI BẢN LÍNH COM NGUOIBL HIẾM XÃ HỘI VIỆT NAM SZANONED IXÃ HỘI BẢO HIÉNN HỘI Sá XÂ HỘI HIEM BẢO Ã ÃHỘI EM 6U.TO SỔ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Nên nhớ đây là tiền, phái lãnh cho bằng được 2 cái. Số này y như tờ ve SỐ trúng chờ ngày lãnh. Phải giữ thật kỹ!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *