Bộ Y tế quy định người được cách ly tốt nhất là ở phòng riêng. Nếu không có phòn…


Bộ Y tế quy định người được cách ly tốt nhất là ở phòng riêng. Nếu không có phòng riêng bố trí giường ngủ của người được cách ly cách xa ít nhất 2 mét với giường ngủ của các thành viên khác trong nhà.

Theo: TTXVN

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *