Người Bản Lĩnh, profile picture

Bởi thế, con người ta, cái đích hôn nhân không phải là giàu và đẹp mà là trách…

Bởi thế, con người ta, cái đích hôn nhân không phải là giàu và đẹp mà là trách nhiệm và nhân phẩm.

Cho nên, người phụ nữ có tấm lòng lương thiện là đẹp nhất; người đàn ông có tính trách nhiệm là người giàu có nhất.

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'KIẾNTHÚCMÃINGÂY KT INGAY ĐÀN ԔNG TUY THÍCH NGƯỜI ĐẸP, NHƯNG KHÔNG CHẮC SẼ LẤY NGƯỜI ĐẸP... CUỐI CÙNG, NGƯỜI MÀ ĐÂN ÔNG MUỐN LẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ PHٙ HỢP ĐỂ LÀM VỢ. PHỤ NỮ TUY THÍCH TIỀN, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG CHỌN LẤY NGƯỜI GIÀU CÓ NHẤT.. SAU CÙNG, NGƯỜI MÀ HỌ LẤY SẼ LÀ NGƯỜI ĐÔI XỬ TỐT NHẤT VỚI HỌ.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *