BOM HÀNG!!! 1 công ty của Việt Nam đã gặp trục trặc do bán 2 congtainer nước tă…


BOM HÀNG!!!

1 công ty của Việt Nam đã gặp trục trặc do bán 2 congtainer nước tăng lực nhãn hiệu Buffalo Jungle cho Công ty Hi-Profile International General Trading Co. Công ty này có trụ sở tại Dubai, do ông Khalifa (người Benin) trực tiếp đứng tên có biểu hiện không uy tín trong giao dịch nhập khẩu, trốn tránh trách nhiệm thanh toán theo hợp đồng đã ký kết.

Hàng đến Cảng Cotonou nhiều ngày, phải chịu chi phí kho bãi, trong khi đó doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam không thể liên hệ được với ông Khalifa, người trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng, chuyển cọc từ Dubai. Ông này vẫn xem tin nhắn liên hệ nhưng im lặng, không trả lời.

Xét thấy đây là trường hợp nghiêm trọng, để tránh rủi ro cho các doanh nghiệp khác, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc, kiêm nhiệm Benin thông báo và khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, nhất là ngành hàng đồ uống và các doanh nghiệp xuất khẩu đồ uống biết và không giao dịch với đối tác Benin tại Dubai nêu trên, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp của Việt Nam.

Theo Doanh Nghiệp


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *