Người Bản Lĩnh, profile picture

BỚT THAM và BIẾT ĐỦ Sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi khô…

BỚT THAM và BIẾT ĐỦ

Sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”

Một đệ tử nói: “Con sẽ đi tìm”.
Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”.
Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”.

Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.

Nếu bạn đang mệt mỏi, nghĩa là tham vọng đã nhiều hơn khả năng, nước nhiều….. hơn củi.

Để Hạnh phúc, hoặc là phải đi kiếm củi nhiều hơn, hoặc là đổ bớt nước.
Kiếm củi chưa chắc sẽ có, nhưng nước thì chắc chắn có thể tự đổ bớt được.

HẠNH PHÚC chính là BỚT THAM & BIẾT ĐỦ

_______
Sưu tầm

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *