Bức xúc không làm ta vô can Thẳng thắn thừa nhận để đừng lan Lắng nghe, tin tư…


Bức xúc không làm ta vô can
Thẳng thắn thừa nhận để đừng lan
Lắng nghe, tin tưởng là đang giúp
Ý thức giữ nước mình bình an.

– VTV24 –
Nguồn ảnh: Thời sự VTV

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *