Người Bản Lĩnh, profile picture

Cách đây mấy năm có bài báo: điểm chung của 2 người đàn ông giàu nhất thế giớ…

Cách đây mấy năm có bài báo: điểm chung của 2 người đàn ông giàu nhất thế giới là họ rửa bát mỗi tối.
Giờ ngẫm lại, hoá ra chẳng ai muốn rửa bát cả đời…Cách đây mấy năm có bài báo: điểm chung của 2 người đàn ông giàu nhất thế giới là họ rửa bát mỗi tối.
Giờ ngẫm lại, hoá ra chẳng ai muốn rửa bát cả đời…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *