Hình ảnh có thể có: 4 người

Cách nhà đài Nhật Bản đưa tin về bầu cử Mỹ

Cách nhà đài Nhật Bản đưa tin về bầu cử Mỹ ?

Hình ảnh có thể có: 4 ngườiHình ảnh có thể có: 5 ngườiHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang chơi thể thaoHình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời, văn bản cho biết '37 11up トランプ'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *